III. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU

III. International Symposium on Multidisciplinary Academic Studies


IMASES 2019
19-21 Nİsan 2019 İzmİr/TÜRKİYE

IMASES 2019


 

III. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU

III. International Symposium on Multidisciplinary Academic Studies

www.imases.net

IMASES-2019

19 - 21 NİSAN 2019, İZMİR / TÜRKİYE

Sempozyum Hakkında

Günümüz dünyasında yaşanan gelişmeler, bilim dünyasını geleneksellikten uzaklaştırarak, disiplinler arası çalışmaları öne çıkaran bir sürece doğru evirmiştir. Disiplinlerin kendi çalışma alanlarının ve uzmanlaşmalarının getirdiği bilgi birikimi ve yoğunluğunun, bilimsel ortamda birleştirilerek ve etkileşimleştirilerek tartışılması, bilimsel bilginin niteliğini arttırmaktadır. Etkileşim içerisinde olmayan ve keskin sınırlar içinde araştırma yapan disiplinler, kendini tekrarlama ve farklı olay ve olgular arasında ilişki kuramama gibi durumlara düşebilmekte ve yeni fikir ve kavramların oluşmasını ve yeni stratejiler geliştirilmesini sekteye uğratabilmektedir.

Çok alanlı olarak kavramsallaşan “multidispliner” sözcüğü, bugün bilimsel platformların ana temasını oluşturur hale gelmiştir. Bu bağlamda bu uluslararası sempozyum; dünyanın farklı bölgelerinden gelen bilim insanlarını bir araya getirmeyi, eğitim, fen, sosyal, sağlık, güzel sanatlar ve spor bilimleri arasında bir köprü kurarak etkileşim kurdurmayı, farklı disiplinlerden gelen belirli sayıdaki uzman grubun belirli temalar altındaki bilimsel sorularını tartışmaya açmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu kapsamda sizleri 19-21 NİSAN 2019 tarihleri arasında Süleyman Demirel Üniversitesi ve Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi destekleriyle, düzenlenecek olan III. Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu’na (IMASES 2019)  davet etmekten mutluluk ve onur duyuyoruz.

Sempozyumda kabul edilen ve sunulan bildirilerin tam metinleri,  hakemlik sürecinden geçtikten sonra, tercihlerine göre ya, yeni Akademik Teşvik Yönetmeliğine uygun olarak ISBN'li sempozyum bildirileri kitabında yayımlanacaktır. Ayrıca Sosyal ve Eğtim Bilimleri için Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisinde uluslararası makale olarak, ücretsiz yayımlanma imkanı da katılımcılara sağlanacaktır. Bütün bildiriler çift kör-hakem süreciyle değerlendirilecektir. Sunulmayan bildiriler KESİNLİKLE yayımlanmayacaktır.  

Sempozyumdaki bildiriler İngilizce, Türkçe ve Almanca olarak yazılabilir ve sunulabilir. Katılımcıların bildirilerini 15 dakikayı geçmeyecek süre ile sözlü olarak sunmaları beklenmektedir. Katılımcılar arzu ettikleri takdirde İnternet üzerinden Online Sunum ile katılım sağlayabileceklerdir. Online Sunumlar Skype üzerinden canlı olarak yapılacaktır. Online Sunumlarda katılım belgesi, sempozyum sonunda mail yoluyla katılımcılara ulaştırılacaktır. 

Önemlİ Tarİhler


Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi Son Tarih

11 Nisan 2019

Kayıt ve Sempozyum Katılım Ücretinin Yatırılması Son Tarih

12 Nisan 2019

Sempozyum Programının İlanı

14 Nisan 2019

Sempozyum Günleri

19-21 Nisan 201

9

Özet Kitabı Yayınlanması

30 Mayıs 2019         

Tam Metinlerin Gönderilmesi Son Tarih

15 Haziran 2019

Hakemlik Sürecinden Geçmiş Bildirilerin Yayımlanması

15 Ağustos 2019


  • saat kulesi
  • Masalar
  • PanoramaRestaurant
  • poster
  • kıbrıs şehitleri