ÖNEMLİ TARİHLER


Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi Son Tarih

11 Nisan 2019

Kayıt ve Sempozyum Katılım Ücretinin Yatırılması Son Tarih

12 Nisan 2019

Sempozyum Programının İlanı

14 Nisan 2019

Sempozyum Günleri

19-21 Nisan 2019

Özet Kitabı Yayınlanması

30 Mayıs 2019         

Tam Metinlerin Gönderilmesi Son Tarih

15 Haziran 2019

Hakemlik Sürecinden Geçmiş Bildirilerin Yayımlanması

15 Ağustos 2019