SEMPOZYUM KURULLARI


SEMPOZYUM KURULLARI

 

Düzenleme Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Esma İGÜS, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türkiye

 

 Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Abdullah Şevki DUYMAZ, Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ayten ÇELEBİ KESKİN, Kırıkkale Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Levent BAŞAYİĞİT, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Ahmet YÜKSEL, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Aynur KADİMALİYEVA, Azerbaijan State University of Economics, Azerbaijan

Doç. Dr. Beril ANILANMERT, İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. İsmail KIRBAŞ, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Reyhan ŞAHİN ALLAHVERDİ, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Hayriye GÖNÜLLÜ, Bozyaka Eğitim Araştırma Hastenesi, Türkiye

Doç. Dr. Türkmen TÖRELİ, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi. Sibel AKOVA, Yalova Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi. Shema BUKHARI, Girne American University KKTC

Dr. Öğr. Üyesi, Mehmet Ali KARAMAN, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi, Yosra JARRAR, Girne American University, KKTC

Dr. Ayodeji AWOBAMISE, Kampala University, Uganda

Dr. Edip GÖNÜLLÜ, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye

Öğr. Gör. Velida KIJEVCANIN, State University of Novi Pazar, Serbia

 

Sempozyum Sekretaryası

Dr. Öğr. Üyesi, Mehmet Ali KARAMAN, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türkiye

imases.symposium@gmail.com

+90 532 281 32 60

 

Bilim Kurulu

 

Prof. Dr. Abdulgani ARIKAN, Selçuk Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Abdulkadir DÜNDAR, Ankara Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ahmet AKBAŞ, Mersin Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ahmet YARAMIŞ, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Atila GÜL, Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ayten ÇELEBİ KESKİN, Kırıkkale Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Azmi YETİM, Gazi Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Bahattin YAMAN, Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Bahtiyar ÖZÇALDIRAN, Ege Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Bilal SÖĞÜT, Pamukkale Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Erdal ESER, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Erdal KENDÜZLER, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Fatih KILIÇ, Akdeniz Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Fatih ÇATIKKAŞ, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Gulmira SULTANGALIEVA Al- Farabi Kazakh National Universty, Kazakistan

Prof. Dr. Gürsoy ŞAHİN, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Haluk BODUR, Gazi Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. İbrahim Attila ACAR, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. İsmail KAYAĞİL, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Levent BAŞAYİĞİT, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Levent MERCİN, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. M. Faruk GÜRBÜZ, Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mehmet GÜNDOĞDU, Mersin Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mehmet ÖZHANLI, Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mehmet Sezai TÜRK, Gazi Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Murat TAŞ, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Musa Kazım ARICAN, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mustafa ÇOLAK, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mustafa MİDİLLİ,  Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Nakış KARAMAĞARALI, Gazi Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ömer ŞENEL, Gazi Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Rana VAROL, Ege Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Serdar SALMAN, Marmara Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Sema ALAY ÖZGÜL, Marmara Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Seyfettin ÇAKMAK, Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Suat KOLUKIRIK, Akdeniz Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Şefika Gülin BEYHAN, Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Şemsettin KILINÇARSLAN, Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Turgay BİÇER, Marmara Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ümit AKÇA, Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye,

Prof. Dr. Yılmaz ÇATAL, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Yasin TUNCER, Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Yüksel METİN, Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Zafer GÖKÇAKAN, Kıbrıs İlim Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Zeynep KARATAŞ, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Zakir AVŞAR, Gazi Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ziya Gençel, Akdeniz Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Ahmet Hulusi DİNÇOĞLU, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Aysel ÇİMEN, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Aiunur NOGAYEVA L. N. Gumilyov Eurasian National University, Kazakistan

Doç. Dr. Aynur KADİMALİYEVA, Azerbaijan State University of Economics, Azerbaijan

Doç. Dr. Bilge Ayça POLAT BECKS, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Burhan ÇAPRİ, Mersin Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Bülent ELİTOK, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Bülent GÜNDÜZ, Mersin Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Doğan DEMİRCİ, Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Ebru TAYSİ, Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Erdal AKSOY, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Esma İGÜS, Mimar Sinan Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Fatma TOMUL, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Feyza KURNAZ ŞAHİN, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Fikret ÖZCAN, Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Fürüzan ASLAN, Malatya İnönü Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Hüseyin ÖZ,  Hacettepe Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. İsmail KIRBAŞ, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Mehmet Kasım ÖZGEN,  Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Mehmet ÖZKARTAL, Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Muhammet Mustafa ALPASLAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Mustafa Yaşar ŞAHİN, Gazi Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Önder TOMRUK, Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Öner ÇELİKKALELİ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Ralf BECKS, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Servet ÇETE, Gazi Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Şebnem HELVACIOĞLU, İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Şebnem SARVAN CENGİZ, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Taner BOZKUŞ, Bartın Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Tuncay Ercan SEPETÇİOĞLU, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Vera VUKANIC, State University of Novi Pazar, Serbia

Doç. Dr. Yasin ARSLAN, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi, Ali Özhan AKYÜZ, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi, Bekir YİTİK, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi, Bayram KILIÇ, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi, Emre ARABACI, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi, Güner SAĞIR, İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi, Günnur AYDOĞDU, Uşak Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi, Murat YILDIZ, Gebze Teknik Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi, Ömer Kamil ÖRÜCÜ, Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi, Özgür Önen, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi, Orkun KOCABIYIK, Akdeniz Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi, Qurat ul Ain JAVED, School of Science and Technology (NUST) Pakistan

Dr. Öğr. Üyesi, Pınar SERDAR DİNÇER, Bozok Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi, Serpil ÇOKAKOĞLU, Pamukkale Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi, Sezai DEMİR, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi, Velida KIJEVCANIN, State University of Novi Pazar, Serbia

Dr. Arbab M. TOUFİQ, Hazara University Mansehra, Pakistan

Dr. Çiğdem TEMPLE, Northern Virginia Community College

Dr. Elşen MEMMEDLİ, Azerbaijan State University Of Economics, Azerbaijan

Dr. Nazim CAFEROV, Azerbaijan State University Of Economics, Azerbaijan

Dr. Nurkhodja AKBULAEV, Azerbaijan State University of Economics, Azerbaijan

Dr. Oqtay QULİYEV, Azerbaijan State University Of Economics, Azerbaijan

Dr. Raqif QASIMOV, Azerbaijan State University Of Economics, Azerbaijan

Öğr. Görv. Ferruh TORUK, Bozok Üniversitesi, Türkiye